Postavení žen v profesním a veřejném životě v islámském světě

Postavení žen ve veřejném životě v zemích s převážně islámským náboženstvím se stalo častým námětem diskusí. Náš panel si klade za cíl poskytnout širší kontext a hlubší vhled do tohoto kontroverzního tématu. Přední experti a profesionálové z oboru s mezinárodní zkušeností se zaměří na situaci v Íránu, arabském světě a střední Asii. Zvláštní pozornost bude věnována situaci žen ve veřejném životě v Azerbajdžánu, sekulární muslimské zemi.

Panelisté

• Shafag Mehralijeva – Univerzita ADA (Baku, Azerbajdžán), ředitelka kanceláře rektora; moderátorka rozhlasového pořadu

• Zuzana Kříhová – Filozofická fakulta UK, Ústav pro Blízký východ a Afriku

• Bronislav Ostřanský – Akademie věd ČR, Orientální ústav

• Tamerlan Vahabov – Ivy Group, poradenská společnost v oboru školství (Baku, Azerbajdžán)

Moderuje Tomáš Klvaňa, New York University Prague; jazyk: čeština/angličtina (tlumočení zajištěno)

Účast prosím potvrďte na e-mailové adrese beata.bernikova@me.com.

*

Dear Colleagues and Friends,

We would like to invite to a panel discussion Women in Professional and Public Life in Islamic World on Friday, 2nd February 2018, 1 pm – 3 pm at New York University in Prague (Address: Malé náměstí 11 – Richtrův dům, Prague 1, 2nd floor).

Roles of women in public life in countries with predominantly Muslim religion get much discussed. Featuring experts and international professionals with first hand experience, the panel will provide context and an in-depth view of the topic, focusing on Iran, Arab world and Central Asia. A special attention will be devoted to the situation of women in the public life of Azerbaijan, a secular Islamic country.

Panelists

• Shafag Mehraliyeva – ADA University (Baku, Azerbaijan), Head of the Office of Rector; radio talk show host

• Zuzana Kříhová – Charles University, Faculty of Philosophy, Institute for Middle East and Africa

• Bronislav Ostřanský – Czech Academy of Sciences, Oriental Institute (Prague)

• Tamerlan Vahabov – Ivy Group, educational consulting agency (Baku, Azerbaijan)

Moderator: Tomáš Klvaňa, New York University; Language: Czech/English (with interpreting)

RSVP at beata.bernikova@me.com.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 2. 2018 13:00 - 15:00
Místo konání
New York University Prague (Malé náměstí 11 – Richtrův dům, Praha 1, 1. patro)
Organizátor
NYU, ÚBVA FF UK
Typ události
Konference a přednášky