Poslouchání krajiny (procházka po Praze v rámci Týdne diverzity)

procházka po Praze
průvodci: Kateřina Svatoňová, Libuše Heczková

Přednáška a na ni navazující vycházka mají za cíl změnit a narušit obvyklé vnímání městského prostoru. Přednáška jednak představuje teoretické koncepce soundscape a jejich historické pozadí, zejména v avantgardním umění. Vycházka chce prakticky nechat účastníky podřídit se různorodým zvukovým projevům města a dezorientaci. Vycházka se koná za každého počasí (v případě deště deštník s sebou), je pomalá, fyzicky nenáročná a jazykově neomezená.

max. počet účastníků 20

registrace na: katerinasvatonova@gmail.com

 

Týden diverzity je čtyřdenní kulturně-vědeckou akcí, jejímž záměrem je reflektovat koncept diverzity z různých aspektů a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s tím, jak ji každodenně prožívají jednotlivci i společnost jako celek. Organizátoři touto akcí aktivně řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity a její roli v moderním světě. Celé setkání je multižánrové, nabídne široké veřejnosti nejen nemalé spektrum kulturních událostí (hudba, film atd.), ale zvláště netradiční propojení různých společenskovědních oblastí (média, politika, neziskový sektor) s prostředím vědeckého a akademického náhledu na pestrost společnosti.

Organizátoři si kladou zásadní otázku, jaký je dnes vztah mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála. Mají vědci dostatečný vhled do reality za zdmi akademických pracovišť? Jak se o diverzitě ve společnosti mluví a jak je prožívána? Sdružuje nás to, že jsme stejní, nebo to, jak rozdílní všichni můžeme být a jsme? Jaké odlišnosti jsme nakonec schopni akceptovat a co to vypovídá o nás samých? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Týden diverzity si klade za cíl otevřít tyto i mnohé další otázky a hledat na ně společně odpovědi.

Podrobnosti události

Začátek události
25. 11. 2015 14:00
Místo konání
sraz FF UK: učebna číslo 1, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Webové stránky
http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/
Typ události
Konference a přednášky