Počátky sovětské filmové sci-fi: Aelita

Sovětská kulturní sféra na počátku 20. let nabízela poměrně svobodný prostor, v němž se střetávalo mimo jiné množství různorodých utopických vizí. Jedna z možných otázek, zda se po úspěšné revoluci ruské neblíží také čas revolucí meziplanetárních, se záhy zhmotnila také ve filmu jakožto privilegovaném nástroji propagandy nového režimu.

Pro pokračování filmového semináře Východoevropského klubu jsme vybrali film Aelita: Královna z Marsu (1924), jeden z prvních filmů s tematikou cesty do vesmíru vůbec. Jedná se o volnou adaptaci stejnojmenného románu Alexeje Tolstého, jíž se ujal klasik ruské i sovětské kinematografie Jakov Protazanov, inspirovaný ve své tvorbě především soudobou americkou kinematografií. V Aelitě se tak manifestace sovětského revolučního myšlení prolíná s dramatickou zápletkou a nezbytným milostným příběhem. Z této směsi se zrodil první sovětský „blockbuster“ v moderním smyslu slova, který posléze během studené války upadl v zapomnění, přesto však inspiroval množství dalších filmařů, včetně Fritze Langa.

Zajímá-li vás, zda se Mars po revoluci stane planetou rudou několikanásobně, jste srdečně zváni. A vítáni jste i v případě, že jste již Aelitu zhlédli, jako bonus vás totiž čeká ještě jedno pozoruhodné filmové překvapení!

Film je němý, promítán bude s českými a anglickými titulky.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 11. 2016 18:30
Místo konání
Panská 3, Praha 1 (Střední průmyslová škola sdělovací techniky)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/1808389909408138/
Organizátor
Východoevropský klub
Typ události
Pro veřejnost