PhDr. Tomáš Vučka: Literatura a umění české meziválečné avantgardy

Zveme vás na další setkání v rámci semináře prof. Františka Čermáka. Tentokrát promluví PhDr. Tomáš Vučka.

Jeho referát účastníky semináře nejprve seznámí s tématem disertační práce (literatura a umění české meziválečné avantgardy) a s problémy, které především z hlediska historiografického a faktografického provázely studium fungování a činnosti uměleckého svazu Devětsil. Ve své druhé části se referát zaměří na jedno z prvních témat disertace, to jest na podstatu, povahu a proměny tzv. revolučního (proletářského) umění především s ohledem na poezii. Referát nabídne krátký historický exkurz do dějin české revoluční poezie a jejího vývoje od poslední třetiny 19. století až k programově novému pojetí u Devětsilu. Referát rovněž neopomene nastínit problémy, které se s vymezením proletářské poezie objevily v polovině dvacátých let 20. století a které vnesly mezi starší generaci revolučních básníků a básníků poetismu vzájemně neslučitelné esteticko-ideové a umělecko-tvůrčí polemiky.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 5. 2018 9:00 - 10:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 417)
Webové stránky
http://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
Ústav bohemistických studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky