Petr Plecháč: Versologie a určování autorství

Současná stylometrie pracuje s velice přesnými a robustními metodami určování autorství založenými na měření stylistické podobnosti mezi sporným textem a texty kandidátů autorství. Pro tyto účely bývají využívány nejrůznější rysy: frekvence slov, kolokací, znakových n-gramů, interpunkčních znaků apod. Jedna důležitá oblast je ale zcela přehlížena – versologie. Přednáška představí probíhající projekt, který se zabývá otázkou, zda mohou být charakteristiky jako četnosti přízvuků na jednotlivých metrických pozicích verše, frekvence různých typů rýmů apod. využity při rozpoznávání autorství básnických textů.

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka

Petr Plecháč, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha

Podrobnosti události

Začátek události
22. 5. 2019 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky