Peter Kosta (Universität Postdam): Diskurzivní a syntaktické vlastnosti české interjekcionální fráze (InterjP) jé v rámci dialogů o fiktivních literárních paralelních textů i v běžném každodenním rozhovoru

Struktura přednášky

1. Význam / funkce / definice a problémy

1.1. Výskyt v diskurzu

1.2. Definování částic a interferencí: současný stav

1.3. Argumenty ve prospěch syntaxe interferencí

1.4. Odvození významu významu interjekcí a částic z částečných významů jejich výskytu v diskurzu

2. Přístup tří úrovní k teorii významu

2.1. Intenzionální propoziční význam, ilokuce a procedurální význam

2.2. Odvození intencionálního významu v syntaxi

2.3. Radikální minimalismus od syntaxe k sémantice a zpět

2.4. Při definování fráze typu Interjection-Particle

2.5. Root Clauses a druhá pozice klitických trsů (clitic cluster): jevy vs. druhé pozice Verbfin

2.6. Řešení puzzlu

Podrobnosti události

Začátek události
8. 12. 2017 9:00 - 10:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (m. č. 24, hlavní budova FF UK)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky