Peter Kosta: Biolingvistika, univerzální gramatika, nativismus a jazyková schopnost: co z toho ještě zůstalo?

Biolingvistika je směr lingvistiky mající své kořeny v pracích Erica Lenneberga (1967), který objevil úzkou vazbu mezi myslí, mozkem a jazykovou schopností a dal nový impuls pro vysvětlení teorie jazyka; nejprominentnějším zástupcem je Noam Chomsky. Od samého začátku se biolingvistika pokoušela integrovat studium jazyka do studia obecných fyzikálních systémů za předpokladu, že – je-li teze, že jazyk je součástí „přírodního světa“, správná – je v konečném důsledku sama fyzikálním systémem a optimálně musí dodržovat stejné přírodní zákony a základní principy. Úkolem biolingvistiky je také vysvětlit vztah mezi vznikem jazyka a jeho evolucí, jeho variací a jeho výpočetní komputační kapacitou. Biolingvistika je tudíž studium biologie a vývoje jazyka a jeho komputačních a neuroligvistických základů. Jedná se o vysoce interdisciplinární obor, ve kterém spolupracuje lingvistika, biologie, neurologie, psychologie, matematika i další vědy, např. také archeologie. V posledních letech se na výzkumu podílí i česká jazykověda. V přednášce se pokoušíme poskytnout krátký rozbor základních otázek, které si biolingvistika jako důležité odvětví přírodovědeckého bádání nad pojmem jazyková schopnost dnes představuje.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 5. 2015 11:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 104)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky