Panelová diskuse: Integrační politika obcí pohledem výzkumu a praxe

Katedra sociální práce FF UK zve na panelovou diskusi „Integrační politika obcí pohledem výzkumu a praxe“.

AKCE JE URČENA PRO: studenty FF UK, akademické pracovníky, odbornou veřejnost
CÍLE PANELOVÉ DISKUSE: seznámení se s aktuálními výzkumy v oblasti integrace migrantů na lokální úrovni; představení integračních politik vybraných městských částí a magistrátu hlavního města Prahy a Brna, rozvíjení spolupráce mezi světem výzkumu a praxe v oblasti nastavování a realizace integrační politiky na lokální úrovni.

ÚČASTNÍCI PANELOVÉ DISKUSE
František Bradáč DiS., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad městské části Praha 14. Oblasti integrace cizinců se věnuje od roku 2009.

Anca Covrigová, M. A., expertka projektu Integračního centra Praha, o.p.s., které bylo založeno v roce 2012 hlavním městem Prahou za účelem efektivní koordinace integračních aktivit a navazování spolupráce mezi neziskovým sektorem, místní samosprávou a Magistrátem hl. m. Prahy. V Integračním centru Praha je zodpovědná za síťování, analýzu a zpracování dat a součinnost při tvorbě strategických materiálů pro oblast integrace cizinců.

Mgr. Jan Janoušek, specialista integrace cizinců, Magistrát hlavního města Praha.

Ing. Jakob Hurrle, radní Městské části Praha 7 a zastupitel hl. města Praha. V rámci své agendy je zodpovědný za sociální a zdravotní politiku a národnostní menšiny.

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D., výzkumná pracovnice v Centru pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje na témata migrace a integrace osob s migrační zkušeností.

Bc. Petr Syrový, vedoucí Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb, Odbor sociální péče, Úřad městské části Praha 13. Oblasti integrace cizinců se věnuje od roku 2009. Od roku 2010 se spolupodílí na projektu Společná adresa – Praha 13, zaměřeném na integraci cizinců. Je členem Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.

Mgr. Danica Schebelle, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, socioložka zabývající se analýzou trhu práce, politikou zaměstnanosti a oblastí pracovní migrace a integrace cizinců.

Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková, poradkyně pro cizince Oddělení sociálního začleňování, Odbor sociální péče, Magistrát města Brna. Koordinaci integrace cizinců v Brně se věnuje od roku 2016. Mimo jiné je spoluřešitelkou sociálně inovačního projektu na rozvoj interkulturní práce v rámci samosprávy a vytvoření první strategie integrace cizinců v Brně.

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., odborný asistent na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se tématu mezinárodních migrací a sociální inkluzi imigrantů. V letech 1999–2005 pracoval jako sociální pracovník a vedoucí přijímacího střediska Vyšní Lhoty ve Správě uprchlických zařízení MV ČR. Je také členem výzkumné a vzdělávací organizace SocioFactor s.r.o.

Moderátorka: PhDr. Eva Dohnalová, doktorandka KSOCP FF UK.

Kapacita je omezená, účast je zdarma. Registrovat se můžete na email: dohnaleva@gmail.com do 20. listopadu 2019.

Podrobnosti události

Začátek události
13. 12. 2019 10:00 - 13:00
Místo konání
U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice (učebna číslo 1036, přízemí)
Webové stránky
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/
Organizátor
KSOCP FF UK
Typ události
KREAS
Přílohy
Pozvánka