Open Science v podmínkách poskytovatelů financí

Principy otevřené vědy se postupně stávají nedílnou součástí podmínek řady poskytovatelů financí na výzkum. Seminář se zaměří na to, co od nás poskytovatelé financí v této oblasti očekávají, jak dané podmínky splnit a také jakou podporu univerzita nabízí. Konat se bude v pondělí 25. září 2023 od 14:00 do 17:00 ve velké aule FF UK (P131) a bude streamovaný i online.

První část semináře se bude věnovat programu OP JAK, na kterém vysvětlíme základní pojmy a způsob plnění podmínek. V další části se pak podíváme na podmínky dalších českých poskytovatelů financí jako je TA ČR nebo GA ČR, granty Univerzity Karlovy, evropský Horizon Europe a ERC.

Seminářem vás provedou lektorky z Centra pro podporu open science UK Dagmar Hanzlíková a Žaneta Procházková.

Program (časy orientační):

14:00–14:15    Open science: Proč?

14:15–15:45    Podmínky poskytovatelů financí: ČR
OP JAK + vysvětlení základních pojmů

15:45–16:00    Přestávka

16:00–16:30    Podmínky poskytovatelů financí: ČR
TAČR
GAČR
Primus

16:30–17:00    Podmínky poskytovatelů financí: Evropa
Horizon Europe
ERC

Podrobnosti události

Začátek události
25. 9. 2023 14:00 - 17:00
Místo konání
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 (místnost P131, aula)
Webové stránky
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2NTVhMjQtNzVjMi00YjQ0LTk1MTItOTA0ZTEzNzEzZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%22acbb74a9-5581-4223-ae4d-3fbc53730b79%22%7d
Organizátor
Centrum pro podporu open science UK
Typ události
Kurzy, Pro zaměstnance
Přílohy
Open science