Oficiální představení Online Encyklopedie migrace v její finální podobě

Encyklopedii migrace vytváří organizace Online encyklopedie migrace, z.s., ve spolupráci s pražskými fakultami UK: FF UK, FHS UK, FSV UK, ETF UK a PF UK. Jejím úkolem je odborně, ale čtenářsky čtivě zmapovat relevantní témata a pojmy, které souvisejí s migrací do Evropy, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, aktuálně a čtivým způsobem dozvědět o nastalé situaci a jejím kontextu.

Projekt je zamýšlen jako kontinuální a dlouhodobá akademická platforma, která bude 18. 1. představena a v základním obsazení hesel připravena k využívání studenty, učiteli, novináři a široké veřejnosti. Zároveň bychom rádi tímto setkáním přizvali širokou akademickou veřejnost k tvůrčí spolupráci.

Program včetně malého občerstvení bude trvat cca 70 minut.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 1. 2017 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 300, 3. patro)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/398068000542210/
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost
Přílohy
o projektu