Nejlepší české básně 2015 – panelová diskuse Bohemistického kruhu

S potěšením vás zveme na poslední akci Bohemistického kruhu v roce 2015. Tentokrát se bude jednat o panelovou diskusi nad nedávno uveřejněným výběrem „nejlepších“ českých básní za uplynulý rok. Těšit se můžete také na vánoční pohoštění a moderátora večera Jiřího Ferynu.

Nejlepší české básně je antologie české poezie a každoročně vychází v nakladatelství Host. Básně vybírají vždy dva editoři, resp. jeden editor a jeden arbitr. Do role editora jsou voleni odborníci na současnou poezii, do role arbitra pak renomovaní básníci.

Antologie vychází jednou ročně, zpravidla na konci kalendářního roku, a obsahuje básně publikované od září do srpna. Básně musí být ve stanovené době vydané knižně, časopisecky nebo se musí objevit na stránkách internetových periodik. Básně musí být psané česky a předem jsou vyloučeny překlady. Vyloučeny jsou též básně autorů již nežijících. Editor ročenky dělá „předvýběr“ (obvykle kolem 100 básní) a píše doslov, který bývá zhodnocením básnické produkce publikované ve stanoveném období. Arbitr z anonymního předvýběru vybere finální počet básní a antologii uvede svou předmluvou. Antologie je doplněna medailony autorů vybraných textů i editorů a ediční a bibliografickou poznámkou.

Nejlepší české básně vychází již od roku 2009. Letošní antologie je tedy sedmou a takto vysoké číslo láká k pokládání otázek:

Jak se NČB měnily s jednotlivými editory? Povedlo se koncepci dodržet, nebo jsme se dočkali inovací? Jaké bylo jejich kritické přijetí? Jaká vlastně je jejich pozice na literární scéně?

Naše pozvání k diskusi právě o těchto tématech přijali:

PETR BORKOVEC
(nar. 1970, Louňovice pod Blaníkem)
Básník, překladatel a publicista. V roce 1988 absolvoval pražské Gymnázium Jana Keplera, pak studoval obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale studium nedokončil. Od roku 1992 je redaktorem revue pro literaturu a kulturu Souvislosti. Pracoval jako korektor v deníku MF Dnes, redaktor beletrie v Nakladatelství Lidové noviny (1995–1997), vedl týdenní přílohu deníku Lidové noviny Umění a kritika (1998–1999), pracoval jako redaktor Literárních novin (2000–2001). Nyní žije jako svobodný spisovatel a překladatel poezie. Jeho básně byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků; knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Je arbitrem NČB 2015 (s editorem Tomášem Gabrielem).

SIMONA MARTÍNKOVÁ-RACKOVÁ
(nar. 1976)
Básnířka, redaktorka, editorka a literární kritička. Recenze a kritiky publikuje pod svým celým jménem Simona Martínková Racková. Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK, nyní mimo jiné vede recenzní rubriku literárního časopisu Tvar. Byla editorkou ročenky Sto nejlepších českých básní 2012 (Host 2012) či dvoudílné Antologie české poezie (dybbuk 2007 a 2009). V roce 2007 debutovala sbírku Přítelkyně (Literární salon), roku 2009 jí vyšel soubor dvanácti básní o Benátkách Město, které není, bibliofilie s linoryty Pavla Piekara. V říjnu 2015 jí vyšla sbírka Tance (Dauphin). Básně publikovala například v Hostu, Tvaru či Respektu; její poezie byla přeložena do angličtiny, portugalštiny, italštiny a srbštiny.

KAREL PIORECKÝ
Literární vědec a kritik. Je autorem knih Česká poezie v postmoderní situaci a Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918–1938 (s Kateřinou Pioreckou) a řady studií. Mj. Se podílel na knihách V souřadnicích mnohosti a V souřadnicích volnosti. Je editorem NČB 2009 (s arbitrem Karlem Šiktancem).

MARTIN STÖHR
(nar. 1970 ve Zlíně)

Básník a publicista. Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Vydal sbírky Teď noci (1995), Hodina Hora (1998) a Přechodná bydliště (2004, Cena Jana Skácela). Jeho básně vyšly v řadě českých antologií, časopisecky na Slovensku a v překladech také v Německu, Polsku, Slovinsku a Bulharsku. V roce 2000 založil vlastní knižní edici MaPa, ve které se věnuje vydávání poezie. Pracuje jako redaktor časopisu a nakladatelství Host. Žije v Brně.

Podrobnosti události

Začátek události
17. 12. 2015 19:45
Místo konání
Bistro Bazaar
Webové stránky
www.facebook.com/events/216777498654003/
Organizátor
Bohemistický kruh
Typ události
Konference a přednášky