Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé

Slavnostní zahájení výstavy věnované komplikovanému soužití národů antického Středomoří a jejich vzájemným kontaktům.

Tak jako se řecká kultura ve svých počátcích inspirovala hmotným i myšlenkovým bohatstvím antického Orientu, zejména Egypta, sama se záhy stala vzorem pro jiné starověké národy.

Výstava prostřednictvím exponátů ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Národního muzea a dalších tuzemských institucí představuje pestrou mozaiku vzájemných vlivů a kontaktů utvářejících antickou hmotnou kulturu. Zároveň připomíná, že střední Evropa doby halštatské a laténské nezůstávala stranou dějinných událostí a byla od počátku s oblastí Středomoří v čilém kontaktu – jak prostřednictvím obchodu a diplomatických styků, tak i vojensky. Zdejší obyvatelé se ze svých výprav na jih navraceli obtěžkáni nejen kořistí, ale i znalostí nových materiálů a výrobních technologií i kulturními zvyklostmi, jež se záhy staly součástí jejich vlastního světa – a také základem dnešní evropské civilizace.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 5. 2019 17:00 - 19:30
Místo konání
Brandlova 35, Kolín (Regionální muzeum v Kolíně, Dvořákovo muzeum pravěku)
Webové stránky
http://www.muzeumkolin.cz/
Organizátor
Regionální muzeum v Kolíně a Filozofická fakulta UK
Typ události
Výstavy
Přílohy
Pozvánka