Naďa Hynková Dingová, Alena Macurová, Radka Nováková: Český znakový jazyk – ohrožený jazyk?

Český znakový jazyk je menšinový jazyk, který je preferovaným jazykem českých neslyšících, tj. cca 10 000 až 40 000 lidí (podle údajů J. Hrubého). V přednášce budeme hovořit o tom, z jakého důvodu český znakový jazyk, resp. znakový jazyk uvádíme jako příklad ohroženého jazyka, o nejrůznějších vlivech působících na podobu jazyka včetně vlivu ostatních jazyků, a to mluvených i znakových. Uvedeme příklady konkrétních vlivů projevujících se na jednotlivých jazykových rovinách. Budeme společně přemýšlet o tom, která z jazykových rovin českého znakového jazyka je ke změnám nejnáchylnější a jak znakový jazyk před nejsilnějšími vlivy bránit.

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka

Naďa Hynková Dingová, Alena Macurová, Radka Nováková, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Praha

Podrobnosti události

Začátek události
20. 3. 2019 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky