Michael Herzfeld: Modernismus státu a tradicionalismus vesnice: konflikt a hodnoty v krétské vesnici

Ústav etnologie FF UK zve na přednášku prof. Michaela Herzfelda.

Prof. Herzfeld (Harvardova univerzita) vychází ze svého etnografického výzkumu ve vesnici v horské oblasti Kréty, který s přestávkami realizuje již více než čtyřicet let. Přednáška se zaměří na otázku proměn a kontinuity ve vztahu mezi lokální komunitou a státem. Prof. Herzfeld bude analyzovat některé ze současných konfliktů mezi obyvateli vesnice a představiteli státu. Na těchto sporech ukáže, že nepřiměřené reakce úřadů na určité nelegální aktivity vesničanů vycházejí z obav z manipulativního využívání obrazu sebe sama ze strany vesničanů, kteří se prezentují jakožto autentičtí nositelé dávných hodnot. Zároveň se úřady obávají, že vzdor vesničanů by se mohl rozšířit do dalších lokalit. Na jiné rovině se však v těchto konfliktech manifestuje vzájemné porozumění a uznání mezi státem a místními občany a především jistá forma reciprocity mezi těmito dvěma stranami.

Akce je podpořena z projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podrobnosti události

Začátek události
3. 4. 2019 16:00 - 17:30
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (místnost 138)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/312761639424507/
Organizátor
Ústav etnologie FF UK
Typ události
Konference a přednášky, KREAS