Mezinárodní workshop Zahraniční kontexty češtiny

Cílem workshopu je zmapovat významné směry výzkumu českého jazyka, literatury a kultury v nejširším významu toho slova a jejich výuky na badatelských i na výuku zaměřených pracovištích v zahraničí.

Jeho jádro představují přednášky a další vystoupení významných osobností především z bohemistických a filologických pracovišť z celého světa od Jižní a Severní Ameriky přes evropské země a Asii až k Dálnému východu.

Workshop Zahraniční kontexty češtiny proběhne jako významná součást X. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku BOHEMISTIKA 2021.

Uskuteční se s finanční podporou projektu KREAS .

Podrobnosti události

Začátek události
10. 8. 2021 9:00
Konec události
13. 8. 2021 20:00
Webové stránky
https://bohemistika-2021.ff.cuni.cz/zahranicni-kontexty-cestiny/
Typ události
KREAS
Přílohy
Program