Mezinárodní konference a workshop k projektu WRILAB2

21. 11. 2016 proběhne mezinárodní konference k završení projektu WRILAB2, jejíž součástí je úvodní on-line přednáška o didaktice psaní v cizím / druhém jazyce přenášená mezi Freiburkem, Prahou, Klagenfurtem, Lublaní a Udine a dále odpolední workshop s prezentací e-learningového kurzu psaní v češtině jako cizím / druhém jazyku. V Praze bude Ústav bohemistických studií FF UK prezentovat českou sekci projektu. Pražské setkání bude dále věnováno výměně názorů a zkušeností mezi didaktiky a lektory češtiny pro cizince. Ve stejný den proběhnou paralelní konference také na partnerských univerzitách projektu, a to v Itálii na Università di Udine, v Rakousku na Alpen-Adria-Universität a ve Slovinsku na Univerza v Ljubljani. Společnou úvodní přednášku prosloví Dr. Gerd Bräuer (Schreibzentrum, Pädagogische Hochschule Freiburg, Německo) v anglickém jazyce.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 11. 2016 9:30 - 17:00
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (Zelená posluchárna, m. č. 141)
Webové stránky
http://www.wrilab2.eu
Organizátor
Ústav bohemistických studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky