Mezinárodní bakalářský studijní obor s dvojím diplomem (Double Degree): Mezikulturní komunikace čeština – němčina