Medienwissenschaft: Východiska a pozice německé teorie a filosofie médií

24. a 25. na Katedře filmových studií (v kinosále, m. č. 429) proběhne dvoudenní mezioborový a mezinárodní seminář německé teorie médií.
První den Kateřina Krtilová (KOMA, Bauhaus-Universität) a Kateřina Svatoňová (KFS FF UK) představí nedávno vydanou publikaci Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filosofie a teorie médií a spolu s Martinem Ritterem (ÚFAR FF UK) osvětlí základní směry německé filosofie médií, její odlišnosti od jiných, zejména angloamerických teoretických uchopení médií, nastíní základní pojmy a koncepce, zejména reflexivitu, medialitu a performativitu.
V druhém dni vystoupí Johannes Benke (KOMA, Bauhaus-Universität), který představí vztah německé filosofie médií, a to zejména jejího negativního vymezení, k pohyblivému obrazu. Seminář bude zakončen přednáškami profesorů Miroslava Petříčka (ÚFAR FF UK) a Josefa Vojvodíka (ÚČLK FF UK).

Podrobnosti události

Začátek události
24. 10. 2016 17:30
Konec události
25. 10. 2016 15:50
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 429 a 225 V)
Webové stránky
http://film.ff.cuni.cz/dat/teorie%20medii%20rijen%2016.pdf
Organizátor
Kateřina Svatoňová
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program