Markéta Holanová: „Proč se u nás nepíší detektivky?“

V přednášce se zaměříme na hledání české detektivní prózy a jejích podstatných vlastností v druhé polovině dvacátých let. Výchozím bodem pro naše uvažování bude článek Františka Langra „Proč se u nás nepíší detektivky?“ (Přítomnost 3, 1926, č. 1, s. 2), jenž nabídl pohled na situaci žánru v české literatuře v daném období. Podíváme se též na román Čestmíra Jeřábka Lidumil na kříži, na který Langer odkazoval jako na jeden z prvních pokusů o původní detektivní prózu. Zvláštní pozornost posléze věnujeme Emilu Vachkovi, jenž do diskuzí o podobě české detektivky vstupoval z různých pozic a byl tak významným aktérem formování prostoru, v němž bylo nakonec jeho Tajemství obrazárny rozpoznáno jako první cenná česká detektivka.

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka

Markéta Holanová, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha

Podrobnosti události

Začátek události
24. 4. 2019 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky