Lingvistika Praha 2014

Lingvistika Praha 2014 je druhým ročníkem lingvistické konference konané na FF UK v Praze, určené primárně pro doktorandy a pokročilé studenty lingvistických oborů z celé České republiky (letos i prvně ze zahraničí), kteří zde výsledky svých prací představují v tematických workshopech, částečně i ve volných sekcích.
Konference je přístupná pro kohokoli z řad odborné veřejnosti, studenty i pedagogy. Volné sekce a plenární přednášky zvaných hostů jsou otevřeny všem zájemcům, na workshopy je třeba se předem zaregistrovat na webu konference.

Letošními tématy workshopů jsou:

Statistika v lingvistickém výzkumu
Přístupy v sociolingvistice
Specifika vytváření a vytěžování českých a anglických diachronních korpusů
Emoce v jazyce
Osvojování mateřského jazyka

Zvláště srdečně zveme na plenární přednášky:

Jarmila Panevová (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK): Syntax jako lingvistická disciplína (10. 4. od 13:00 v m. č. 300),
Tomáš Duběda (Ústav translatologie FF UK): Fonologie výpůjček: „Hosté legalizují svůj pobyt“ (10. 4. od 10:45 v m. č. 104),
Pavel Machač (Ústav obecné lingvistiky FF UK): Zvuk řeči jako realita a fikce (11. 4. od 11:45 v m. č. 104).

Podrobnosti události

Začátek události
10. 4. 2014 10:30
Konec události
12. 4. 2014 14:45
Místo konání
FF UK (rozvrh místností viz program)
Webové stránky
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/
Organizátor
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav obecné lingvistiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program