Lidská práva – workshop k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Letos si připomínáme 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, zásadního dokumentu, který v mezinárodním měřítku nastoluje stejná práva všem lidem a brání je proti zvůli moci. Všeobecná deklarace byla přijata pod vlivem hrůz druhé světové války a holocaustu; zároveň vznikla v době počínající dekolonizace, a její poselství tak nalezlo ohlas i v emancipačních hnutích rozkládajícího se koloniálního řádu. V době studené války byla Všeobecná deklarace oporou pro všechny, kdo aspirovali na život v otevřené společnosti zaručující základní práva všem jedincům, a to napříč politických spojenectví příslušných států. Po zániku autoritářského režimu v Československu se myšlenka všeobecných lidských práv stala jedním z pilířů české a slovenské společnosti, a tedy i naší současné státnosti.

V poslední době se nicméně u nás i ve světě setkáváme se snižováním významu lidských práv jako hodnoty zásadního významu, k níž se mohou vztahovat všichni lidé bez rozdílu. V politice sílí autoritářské a xenofobní tendence, zatímco v akademickém diskurzu se v různé míře prosadilo relativizující pojetí myšlenky lidských práv jako hodnoty, kterou Západ do značné míry vnucuje odlišným kulturám. Workshop si klade za cíl připomenout Univerzální deklaraci lidských práv v historických souvislostech i v souvislostech dnešního světa, a otevřít tak diskuzi k tématu, které se v poslední době v České republice neprávem dostalo na okraj zájmu.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 12. 2018 9:30 - 14:15
Místo konání
Akademické konferenční centrum, Filozofický ústav AV ČR, Husova 4a, Praha 1
Organizátor
KREAS, Centrum pro filozofii, etiku a náboženství, Institut pro studium strategických regionů, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace, Filozofický ústav AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program