Letní škola církevních dějin

Úvodní ročník Letní školy církevních dějin, pořádaný ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se koná ve dnech 6.–10. září 2021 v domě kardinála Trochy v Litoměřících.

Akce by měla studentům i širší veřejnosti představit důležitá témata z církevních a náboženských dějin českých zemí (a samozřejmě střední Evropy a Evropy vůbec). Církevní problematika je v obecném povědomí stále spíše opomíjená, respektive zatížená mnoha nepříznivými klišé a stereotypy. Různá církevní témata přitom ve veřejném prostoru rezonují, ať už s větším či menším pochopením.

V rámci přednášek a workshopů by měla být představena především aktuálně zpracovávaná témata z dějin římskokatolické církve i dalších křesťanských společenství působících v českých zemích, ale též témata z oblasti archivnictví a pomocných věd historických, liturgie, dějin umění či knihovědy.

Podrobnosti události

Začátek události
6. 9. 2021 13:30
Konec události
10. 9. 2021 12:00
Místo konání
Litoměřice
Webové stránky
www.ustrcr.cz/akce/poradame-letni-skolu-cirkevnich-dejin/
Organizátor
Jan Zdichynec
Typ události
Různé
Přílohy
Program
Program