Les v „podpaždí“ Prahy (procházka po Praze v rámci Týdne diverzity)

procházka po Praze
průvodce: Albert Šturma

Biologie škvír, slepých rohů, puklin, kanálů, světlíků, trubek. Odraz biologické globalizace mezi kočičími hlavami. Červená královna na hradě: v čem by se mohl venkov od města učit. Ekologický internet: jak daleko je od počítače k hustému lesu. Věštění ze skvrn na chodníku: jaké budou v Praze za sto let stromy? Ochutnáme pomeranče? Cukety pod mostem: kolik stromů se vejde do odpadkového koše. Souboje virtuálních biotopů. Odkud se vzaly zelené svahy Petřína? Kůra akátů jako Grand Canyon. Povodeň psí moče. Elektromagnetismus metra a mechy v okapové rouře. Kolik toho vědí holubi? A houby?

Předpokládaná trasa procházky:

trasa

Týden diverzity je čtyřdenní kulturně-vědeckou akcí, jejímž záměrem je reflektovat koncept diverzity z různých aspektů a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s tím, jak ji každodenně prožívají jednotlivci i společnost jako celek. Organizátoři touto akcí aktivně řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity a její roli v moderním světě. Celé setkání je multižánrové, nabídne široké veřejnosti nejen nemalé spektrum kulturních událostí (hudba, film atd.), ale zvláště netradiční propojení různých společenskovědních oblastí (média, politika, neziskový sektor) s prostředím vědeckého a akademického náhledu na pestrost společnosti.

Organizátoři si kladou zásadní otázku, jaký je dnes vztah mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála. Mají vědci dostatečný vhled do reality za zdmi akademických pracovišť? Jak se o diverzitě ve společnosti mluví a jak je prožívána? Sdružuje nás to, že jsme stejní, nebo to, jak rozdílní všichni můžeme být a jsme? Jaké odlišnosti jsme nakonec schopni akceptovat a co to vypovídá o nás samých? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Týden diverzity si klade za cíl otevřít tyto i mnohé další otázky a hledat na ně společně odpovědi.

Podrobnosti události

Začátek události
25. 11. 2015 14:00
Místo konání
sraz na Staroměstském nám. u pomníku Mistra Jana Husa
Webové stránky
http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
trasa