Ladislav Stančo: Afghánistán v kušánské době

Přednáška navazuje na výstavu věnovanou nálezům z lokality Mes Ajnak v Afghánistánu. Sídliště v Mes Ajnaku, stejně jako tamní buddhistické kláštery, byly využívány v kušánské a sásánovské době. Právě prvnímu zmiňovanému období bude věnována tato přednáška. Na bohatém obrazovém materiálu představí kušánskou dobu v Gandháře, Kapíše i Baktrii jako fázi rozkvětu a prosperity, rozvoje městského osídlení, nárůstu počtu obyvatel i pokojného rozvoje kultury a náboženství.

Podrobnosti události

Začátek události
19. 5. 2016 17:30 - 19:00
Místo konání
Betlémské nám. 1, Praha 1 (Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur)
Webové stránky
www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Akce-NpM/Afghanistan-v-kusanske-dobe.html
Organizátor
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Typ události
Pro veřejnost