Kurz English for Science and Research v Jazykovém centru FF UK

V rámci nabídky specializovaných kurzů v Jazykovém centru je možnést se zapsat na kurz English for Science and Research ASZAJ3131E.

Přesné porozumění odbornému textu v cizím jazyce je podmíněno nejen přiměřenou úrovní ovládání cizího jazyka, ale i vnímavostí k zásadám akademického/vědeckého stylu, které panují ve světě vědy daného jazykového a kulturního prostředí a vědního oboru. Tyto normy je třeba respektovat a řídit se jimi např. při zpracování anglického abstraktu bakalářské či magisterské práce nebo v rámci doktorského studia. Poznatky z analýzy vědeckých článků lze aplikovat i v psaní v českém jazyce, protože procesy psaní probíhají identicky a normy se rychle sjednocují. Seminář je určen pro studenty s pokročilou úrovní jazyka, od B2 výše. Částečné zkušenosti s vlastním výzkumem v Bc./Mgr./Ph.D. práci jsou žádoucí.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 10. 2017 0:00
Konec události
22. 10. 2017 0:00
Webové stránky
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ASZAJ3131
Organizátor
Jazykové centrum FF UK
Typ události
Kurzy