Kurz CŽV: Španělština A2 pro mírně pokročilé

Blokový kurz na úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5–8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.
Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin
Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Podrobnosti události

Začátek události
24. 2. 2021 15:50 - 17:20
Místo konání
Celetná 20 / on-line
Webové stránky
https://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv-copy/spanelstina-czv/
Organizátor
Víctor Candía Múňoz, Lic.
Typ události
Kurzy