Kruh přátel českého jazyka: (Nejen) o komunikaci dětí s Downovým syndromem

Kamila Homolková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha)

Přednáška v rámci Kruhu přátel českého jazyka.

Přednáška přiblíží problematiku osvojování jazyka dětmi s Downovým syndromem (DS), nejběžnější genetickou odchylkou. Úroveň ovládnutí jazyka i komunikace dětmi s DS závisí na celkovém zdravotním stavu i míře mentálního postižení, je ovšem možné hovořit i o společných aspektech jejich rozvoje (např. horší řečová produkce než komprehenze, lepší lexikální schopnosti a dovednosti oproti syntaktickým apod.). Jak se komunikační vývoj dětí s DS liší od vývoje intaktních dětí? Z jakého důvodu u nich osvojování jazyka probíhá pomaleji? Jsou schopné v recepci jazyka i řečové produkci dosáhnout stejných výsledků jako jejich vrstevníci? A jakými prostředky u nich lze způsoby komunikace podporovat? Stranou nezůstanou ani etické otázky spjaté s touto problematikou.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 4. 2018 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (m. č. 300, hlavní budova FF UK)
Webové stránky
https://ucjtk.ff.cuni.cz/kpcj/aktualni-program/
Typ události
Konference a přednášky