Kruh přátel českého jazyka: Komunikační strategie v paralelních překladech marketingových textů

Zbyněk Fišer (Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Brno)

Přednáška v rámci Kruhu přátel českého jazyka.

Přednáška se bude zabývat problematikou tvorby, recepce a překládání marketingových textů, které existují a jsou vytvářeny ve výchozí kultuře pro jinojazyčné adresáty. Tyto texty v různých formách a podobách je možno vidět nebo získat ve veřejném prostoru, a to jako multilingvální komunikáty. V centru zájmu jsou specifika této marketingové komunikace, která ve výchozí kultuře může probíhat pro různojazyčné příjemce z cizích kultur paralelně. Marketingové texty, u nichž je dominantní persvazivní funkce, jsou dnes navíc vytvářeny jako komplexní komunikáty s esteticky modifikovanou informací. A takové poselství se musí překladatel naučit správně překládat.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 4. 2018 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (m. č. 300, hlavní budova FF UK)
Webové stránky
https://ucjtk.ff.cuni.cz/kpcj/aktualni-program/
Typ události
Konference a přednášky