Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize

Srdečně zveme na konferenci Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize.

Cieľom konferencie je na jednej strane pokúsiť za zmapovať premeny kozmopolitizmu ako filozofického konceptu v jeho historicko-politickom kontexte od osvietenstva až po súčasnosť, a na strane druhej si položiť otázku, aké je jeho dnešné postavenie.
Kozmopolitizmus nie je jednotným konceptom, putujúcim naprieč dejinami, ktorý raz naráža na odpor politickej moci a inokedy je veľkolepo oslavovanou ideou humanizmu. Prehlásenie kynika Diogéna „ja som občan sveta“ mala diametrálne odlišný význam ako Kantova idea svetoobčianstva. Nehovoriac o tom, že donedávna definoval Slovník cudzích slov pojem kozmopolitizmus takto ako „reakčnú ideológiu, odmietajúcu právo národov na samostatnosť a štátnu nezávislosť, vykladajúcu vlastenectvo ako zastaranú ideu, opovrhujúcu láskou k vlasti, k národným tradíciám a hlásajúca ‚svetoobčianstvo‘; ideová zbraň súčasného imperializmu na dosiahnutie svetovlády a podmanenie menej vyvinutých alebo nevyvinutých národov“ (Slovník cudzích slov, SPN, Bratislava, 1983).
Je idea kozmopolitizmu v súčasnosti len márnym snom, alebo reálnou víziou? Vo vzťahu k tejto otázke je potrebné zamerať sa na analýzu jej historických podmienok a vstúpiť do súčasnej, často rozporuplnej diskusie o jej možnostiach.

přednášejicí:

prof. Karel Thein (ÚFaR FF UK, Praha) – úvodní slovo,
prof. Pavel Barša (ÚPOL FF UK, Praha),
Mgr. Matej Cibík, Ph.D. (KF FF UPCE, Pardubice),
doc. Mgr. Eduard Chmelár, Ph.D. (FIF UK, Bratislava)
Mgr. Václav Němec, Ph.D. (ÚFaR FF UK, Praha)
Mgr. Peter Kyslan, Ph.D. (IF FF PU, Prešov)

Podrobnosti události

Začátek události
15. 12. 2017 14:30 - 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Filozofická fakulta UK, místnost č. 300)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/1927995317526645/
Organizátor
Filosofický spolek Praxis
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát