Konference Reflexe směřování Katedry sociální práce

Konference k 25. výročí Katedry sociální práce FF UK.

 

Program je rozdělen do následujících bloků.

  •  V prvním bude vedoucími katedry (J. Šiklová, O. Matoušek, E. Dragomirecká) shrnut dosavadní vývoj.
  • Druhý blok představí detailněji hlavní strategická témata, která katedra rozvíjí a v nichž je podle našeho názoru v domácím kontextu pracovištěm unikátním. Je to sociální politika, sociální práce v trestní justici, sociální práce v komunitní psychiatrii, práce s rodinou, dětmi a mládeží a krizová intervence.
  • Třetí blok představí nové výzvy, což je zejména sociální práce v kyberprostoru, programy reagující na stárnutí populace, programy pro vyloučené menšiny a specifické výzkumné nástroje.
  • V posledním, čtvrtém bloku, budou směřování katedry reflektovat absolventi zastávající významné místo ve státní správě a v neziskových organizacích.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 1. 2016 10:00 - 19:00
Místo konání
U Kříže 8, Praha 5 (přízemí, číslo místnosti 1034 - konferenční prostory areálu UK Jinonice)
Webové stránky
http://socp.ff.cuni.cz/konference-k-25-vyroci-katedry-reflexe-smerovani-katedry-socialni-prace
Organizátor
PhDr.Eva Dragomirecká, Ph.D
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program