Konference Oborové didaktiky a pregraduální příprava učitelů na FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se prostřednictvím nově akreditovaných učitelských programů zapojuje od roku 2019 do pregraduální přípravy učitelů.
Stěžejní součástí těchto programů mají být kvalitní oborové didaktiky opřené o silnou vědecko-výzkumnou bázi. Za tímto účelem vzniká na fakultě centrum učitelství, jehož je tato konference ustavujícím počinem.
Konference je určena oborovým didaktikům, pedagogům a psychologům, zaměřujícím se na pregraduální přípravu učitelů realizovanou na Filozofické fakultě UK,
i studentům se zájmem o tuto problematiku.

Podrobnosti události

Začátek události
27. 11. 2020 9:00
Konec události
28. 11. 2020 13:00
Místo konání
online
Organizátor
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK), Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (Ústav germánských studií FF UK), PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (Katedra pedagogiky FF UK), Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK), PaedDr. Eva Valášková Vincejová, PhD. (Katedra pedagogiky FF UK)
Typ události
Konference a přednášky