Konference: Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions

Projekt Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století zve na mezinárodní konferenci „Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions / Hudba v českých zemích kolem roku 1400: Rozcestí tradic“, která se bude konat ve dnech 21.–22. listopadu 2019 ve Vile Lanna v Praze.

Hudební kultura českých zemí před rokem 1420 se vyznačuje obdivuhodnou variabilitou žánrů, forem i inspiračních zdrojů. Unikátní vhled do tohoto světa představuje rukopis č. 42 z Knihovny cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Jeho repertoár výmluvně dokládá jak pevné zakotvení předhusitských Čech v západní chorální tradici, tak počátky tendencí, které se naplno rozvinuly v průběhu 15. století. Přihlášené příspěvky se zaměřují na fenomény, pro které je vyšebrodský rukopis nezastupitelným pramenem. Jedná se zejména o písňové tradice a pozdní chorál. Do obou zmíněných hudebních světů zasáhla móda rytmizování jednohlasých melodií – cantus fractus – a vícehlasých zpracování, která stavěla dobové autory před dosud neznámé výzvy. Téměř všechny příspěvky si rovněž kladou otázky ohledně šíření repertoáru uvnitř středoevropského kulturního prostoru.

Podrobnosti události

Začátek události
21.11.2019 9:30
Konec události
22.11.2019 13:00
Místo konání
V Sadech 1/1, 160 00 Praha 6-Bubeneč (Vila Lanna)
Webové stránky
uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/10/25/bohemia-1400-crossroads/
Organizátor
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav hudební vědy FF UK
Typ události
Konference a přednášky