Konference: Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions

Projekt Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století zve na mezinárodní konferenci „Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions / Hudba v českých zemích kolem roku 1400: Rozcestí tradic“, která se bude konat ve dnech 21.–22. listopadu 2019 ve Vile Lanna v Praze.

Hudební kultura českých zemí před rokem 1420 se vyznačuje obdivuhodnou variabilitou žánrů, forem i inspiračních zdrojů. Unikátní vhled do tohoto světa představuje rukopis č. 42 z Knihovny cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Jeho repertoár výmluvně dokládá jak pevné zakotvení předhusitských Čech v západní chorální tradici, tak počátky tendencí, které se naplno rozvinuly v průběhu 15. století. Přihlášené příspěvky se zaměřují na fenomény, pro které je vyšebrodský rukopis nezastupitelným pramenem. Jedná se zejména o písňové tradice a pozdní chorál. Do obou zmíněných hudebních světů zasáhla móda rytmizování jednohlasých melodií – cantus fractus – a vícehlasých zpracování, která stavěla dobové autory před dosud neznámé výzvy. Téměř všechny příspěvky si rovněž kladou otázky ohledně šíření repertoáru uvnitř středoevropského kulturního prostoru.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 11. 2019 9:30
Konec události
22. 11. 2019 13:00
Místo konání
V Sadech 1/1, 160 00 Praha 6-Bubeneč (Vila Lanna)
Webové stránky
uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/10/25/bohemia-1400-crossroads/
Organizátor
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav hudební vědy FF UK
Typ události
Konference a přednášky