Zrušeno: Konference mladých slavistů: „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů“

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce zrušena.

Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí.

Děkujeme za pochopení.

Patnáctý ročník tradiční dvoudenní mezinárodní Konference mladých slavistů určené absolventům bakalářského a magisterského studia, doktorandům a badatelům ve věku do 35 let. Cílem akce je umožnit setkání mladých odborníků, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Jednacími jazyky konference jsou všechny slovanské jazyky.

Podrobnosti události

Začátek události
19. 3. 2020 9:00
Konec události
20. 3. 2020 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, posluchárna 301)
Webové stránky
slavkonf.ff.cuni.cz/cs/2020/02/29/program-xv-rocniku-kms-pro-rok-2020/
Organizátor
Ústav východoevropských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program