Koncert: PKF – Prague Philharmonia (Týden diverzity)

program:

přímluvná modlitba za lidi bez domova a na cestě

• Bohuslav Martinů: Serenáda c. 2 pro dvoje housle a violu, H 216
• Claude Debussy: Danse Sacrée et Danse Profane pro sólovou harfu a smyčce
• Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35
• Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčce, op. 22

záštita: Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vstup volný.

Během koncertu bude možné v kostele Nejsvětějšího Salvátora přispět na veřejnou sbírku SOS Sýrie & Irák, pořádanou neziskovou organizací Člověk v tísni a zaměřenou na humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech Sýrie a Iráku.

PKF – Prague Philharmonia vystupuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a magistrátu hlavního města Prahy.

 

Týden diverzity je čtyřdenní kulturně-vědeckou akcí, jejímž záměrem je reflektovat koncept diverzity z různých aspektů a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s tím, jak ji každodenně prožívají jednotlivci i společnost jako celek. Organizátoři touto akcí aktivně řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity a její roli v moderním světě. Celé setkání je multižánrové, nabídne široké veřejnosti nejen nemalé spektrum kulturních událostí (hudba, film atd.), ale zvláště netradiční propojení různých společenskovědních oblastí (média, politika, neziskový sektor) s prostředím vědeckého a akademického náhledu na pestrost společnosti.

Organizátoři si kladou zásadní otázku, jaký je dnes vztah mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála. Mají vědci dostatečný vhled do reality za zdmi akademických pracovišť? Jak se o diverzitě ve společnosti mluví a jak je prožívána? Sdružuje nás to, že jsme stejní, nebo to, jak rozdílní všichni můžeme být a jsme? Jaké odlišnosti jsme nakonec schopni akceptovat a co to vypovídá o nás samých? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Týden diverzity si klade za cíl otevřít tyto i mnohé další otázky a hledat na ně společně odpovědi.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 11. 2015 19:30
Místo konání
kostel Nejsvětějšího Salvátora, akademická farnost Praha, Křižovnické náměstí, Praha 1
Webové stránky
http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/anotace/#koncert-pkf
Typ události
Různé