Kolokvium Staré baby

CSS srdečně zve na mezioborové medievistické kolokvium na téma „Staré baby“.

Kým byly staré baby ve středověku? Jaké hodnoty a teoretické koncepty personifikovaly? Z jakých antických, biblických a dalších předobrazů čerpali středověcí autoři jejich portrétů a charakteristik? Jaké společenské role a kulturní významy jim byly v různých situacích a prostředích připisovány? Jakých podob a funkcí ve středověké kultuře staré baby nabývaly? Za jakých okolností vystupují jako pramatky, vědmy, mystičky, kořenářky, čarodějnice, chůvy, důvěrnice či klevetnice, milé nebo protivné stařenky? Kdo přebírá jejich role v případě jejich absence? Zajímají nás staré ženy jako zapomnětlivé nositelky společenské paměti, zajímá nás jejich sexualita a milostný život, jejich vztah k přírodě, jejich duchovní vhled a moudrost, rituály, malichernost a nesrozumitelnost.

Zvolili jsme necitlivé pojmenování „staré baby“, protože především chceme analyticky postihnout rovinu reprezentací: nekorektní, zcizující označení zavánějící posměchem a opovržením se blíží karikatuře, jitří emoce a samo provokuje otázky, na něž je těžké odpovídat bez záchvěvů. Každé účastnice a každého účastníka kolokvia jakéhokoli věku se téma osobně dotýká a trochu ho těší i bolí.

teze kolokvia, program a abstrakty příspěvků

Podrobnosti události

Začátek události
16. 1. 2018 9:00
Konec události
17. 1. 2018 15:45
Místo konání
Hybernská 3, Praha 1 (Šporkův palác, místnost H303)
Webové stránky
http://css.ff.cuni.cz/cs/stare-baby-kolokvium/
Organizátor
Centrum pro studium středověku FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program