Knižní jarmark Knihex aneb Všichni malí nakladatelé

Knižní jarmark Knihex opět představí menší nezávislá nakladatelství a jejich produkci pod širým nebem na pražské náplavce. Samotný trh budou doprovázet dílny, autorská čtení, besedy s autory, prezentace nových titulů, workshopy a hudba.

Na Knihexu se letos setkáte s 65 nakladateli včetně Vydavatelství FF UK: A2 / Akropolis / Analogon / ArtMap / Ateliér ilustrace / Audioberg / Baobab / GplusG / Book Marks Lovers / Brody / BrokenBooks / Burian a Tichák / Casablanca / Cesta domů / Dany travel / Dauphin / DharmaGaia / Divadelní ústav / Dybbuk / Edition lidu / FF UK / Full Moon / galerie Sam83 a vydavatelství culture83 / H&H / H_aluze / HIS Voice / Host / Hrana / Karmášek / Kudla Werkstatt / Labyrint / Lipnik / Listy / Lógr / Makovice / Malvern / Maťa / Meander / Mou / N AMU / Na konári / Napoli / NFA/ No Ordinary Heroes / Novela Bohemica / Oikoymenh / Page 5 / Papelote / Paper Jam / Paragraph / Pasparta / Plav / Psí víno / Revolver Revue / ROE / Rubato / Skoba / 7. generace / 65. pole / Triáda / Trigon / UMPRUM / Verzone / Voala / wo-men / Živel

Podrobnosti události

Začátek události
22. 6. 2014 0:00
Místo konání
Praha, náplavka pod Rašínovým nábřežím mezi Palackého a železničním mostem
Webové stránky
www.knihex.cz/
Organizátor
Knihex
Typ události