Kde jsou ženy ve vědě? Projekce filmu a pozvánka na celosemestrální kurz

Připomeňme si Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, vyhlášený OSN na 11. 2., a Rok vědy 2016 vyhlášený Wikipedií.

Při této příležitosti zveme na českou premiéru filmu režisérky Lenky Moravčíkové-Chovanec Ludmila Pajdušáková – astronomka o pozoruhodné slovenské hvězdářce (1916–1979) a diskusi k němu. Seminář se koná za účasti předsedy České astronomické společnosti Ing. Jana Vondráka, DrSc., Dr.h.c., čestného předsedy České astronomické společnosti RNDr. Jiřího Grygara, CSc., a dalších významných hostů.

Seminář je zároveň zahájením celosemestrálního kurzu (volitelným pro FF UK a UK), který buduje elektronickou databázi Ženy ve vědě v českých zemích do roku 1945 (viz sylabus).

Podrobnosti události

Začátek události
16. 2. 2016 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK: filmový sál, m. č. 429)
Organizátor
Odborná skupina pro historii astronomie České astronomické společnosti ve spolupráci s Centrem genderových studií, Ústavem české literatury a komparatistiky, Katedrou filmových studií a Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Typ události
Konference a přednášky, Kurzy
Přílohy
Pozvánka: Ludmila Pajdušáková
Sylabus