Kateřina Rysová: Softwarové aplikace pro automatické hodnocení textů

Ústav bohemistických studií vás srdečně zve na přednášku K. Rysové z ÚFAL MFF UK: EVALD – softwarové aplikace sloužící k hodnocení povrchové koherence textů

Anotace: V přednášce bude představen „Evaluátor diskurzu“ (EVALD). Jedná se o dvě volně dostupné softwarové aplikace vyvinuté v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Slouží k automatickému hodnocení povrchové koherence textů. Aplikace „EVALD“ hodnotí texty psané rodilými mluvčími češtiny, aplikace „EVALD pro cizince“ hodnotí texty psané nerodilými mluvčími češtiny. V přednášce bude pozornost věnována zejména popisu jazykových jevů, které je možné v textech sledovat s využitím automatických nástrojů.

Podrobnosti události

Začátek události
8. 11. 2017 9:00 - 10:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hl. budova FF UK, m. č. 16)
Webové stránky
ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/ a https://ufal.mff.cuni.cz/katerina-rysova
Organizátor
Svatava Škodová, ÚBS
Typ události
Konference a přednášky