Karel Absolon: ikona meziválečné české archeologie