Kalich, alba nebo svíce – čeho bylo více? Exkurz do majetkové vybavenosti farních kostelů Volyňského vikariátu na základě rozboru farářských relací a inventářů majetku pro období 17.-19. století

přednáška pořádaná ve spolupráci Ústavu českých dějin FF UK a Archivu hlavního města Prahy v rámci Kroužku pro dějiny raného novověku

Podrobnosti události

Začátek události
28. 4. 2016 16:00 - 17:30
Místo konání
Husova 20, Praha 1 (Clam-Gallasův palác)
Organizátor
Marie Šedivá Koldinská (Ústav českých dějin FF UK)
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
plakát