Jiří Janák (ČEgÚ FF UK): I bohové mohou vyhynout: Vliv klimatických změn na náboženství starého Egypta

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., zve na přednášku Jiřího Janáka z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Termíny achba náleží ke klíčovým pojmům staroegyptského náboženství a kultury. Egypťané jimi nazývali božskou moc, její pozemské projevy a někdy také bytostí obdařené nadpřirozenou mocí. Shodou okolností jsou oba termíny v egyptském hieroglyfickém písmu zapsány pomocí znaků zobrazujících ptáky, ibisa skalního a čápa sedlatého, a oba tyto živočišné druhy se přestaly v Egyptě vyskytovat v souvislosti s klimatickými změnami někdy v průběhu 3. tisíciletí před Kristem. Každý z těchto ptáků opustil Egypt jindy a z jiných důvodů, ale obě tato vymizení s sebou přinesla významné změny v egyptském náboženství, myšlení i písmu. A právě na příkladu pojmů achba je možné demonstrovat úzkou provázanost některých náboženských představ s jejich živými předobrazy a změnami přírodního prostředí.

pozvánka

Podrobnosti události

Začátek události
1. 6. 2017 16:00
Místo konání
Boční II/1401, Praha 4 (přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR)
Webové stránky
http://www.ig.cas.cz/jiri-janak-i-bohove-mohou-vyhynout-vliv-klimatickych-zmen-na-nabozenstvi-stareho-egypta
Organizátor
Geofyzikální ústav AV ČR
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
pozvánka