„Jeruzalém na Labi“ v 18. století (Olga Sixtová)

Židé v Kolíně tvořili od 16. století jednu z největších židovských obcí v českém království. Mezi důležité zdroje informací o vnitřním životě této komunity patří soupis vedoucích činitelů její synagogy z let 1730–1783. Tento významný pramen umožňuje poznání každodenního života Židů nejen v Kolíně, ale i v širším regionálním kontextu. Nedávno knižně vydaný překlad původního rukopisu, provázený bohatou analýzou, umožňuje nejen blíže proniknout do fungování židovské pospolitosti v Kolíně a jejích institucí, ale přibližuje také podrobnosti vypovídající o rodinných vztazích a vazbách včetně života žen. Besedy o Knize představených kolínské synagogy 1730-1783 se zúčastní překladatelka tohoto jedinečného pramenu a autorka úvodní stati Olga Sixtová z Katedry Blízkého východu FF UK a lektor publikace, historik Alexandr Putík z Židovského muzea v Praze.

Moderuje publicista Petr Brod. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné zdarma.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 12. 2019 18:00 - 19:30
Místo konání
Maiselova 15, Praha 1 (Auditorium OVK, 3. patro)
Webové stránky
pcjs.ff.cuni.cz/cs/sixtova/
Organizátor
Židovské muzeum v Praze
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát