Jan Hon: Starší česká překladová epika: bilance a výhledy

Dvorské romány, hrdinské eposy i tzv. knížky lidového čtení, které byly od 14. do 16. století překládány – převážně z němčiny – do češtiny, dlouho mezi bohemisty platily za podřadnou zábavnou četbu, pozdní chabé snahy dohnat literární život západní Evropy a vůbec za literární památky druhořadého významu. Pohled na ně se pomalu mění až v posledních letech, a to jednak spolu s tím, jak se uvažování o starší české literatuře internacionalizuje, jednak díky novému bádání na poli historického literárního překladu. Přednáška představí staročeskou světskou epiku na pozadí těchto debat, přičemž se zaměří zejména na různé roviny literárního překladu v jeho širším pojetí: na otázky poetologické a naratologické, na problém kulturní sémantiky či na otázky spojené s medialitou překládaných děl.

Přednáška Kruhu přátel českého jazyka

Jan Hon, Institut für Deutsche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov

Podrobnosti události

Začátek události
13. 3. 2019 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
ÚČJTK FF UK
Typ události
Konference a přednášky