IV Ukrainian Studies in Prague Conference: Ukraine Between Soviet Heritage and European Future

Konference ukrajinistů, které byly v průběhu posledních let uspořádány na FF UK týmem Ústavu východoevropských studií FF UK, měly za cíl prohloubit dialog mezi ukrajinskými badateli a akademiky ze západní Evropy. Trvající ruská válečná agrese na Ukrajině znovu otevřela řadu otázek ohledně ukrajinské kultury a dějin nejenom pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Čtvrtá konference ukrajinistů v Praze, která proběhne 24. listopadu na hlavní budově FF UK, poskytne prostor pro diskuzi ohledně koloniální minulosti Ukrajiny a možného překonání imperiálního dědictví.

Timothy Snyder, stejně jako řada dalších badatelů, otevřeně označil ruskou agresi na Ukrajině za koloniální válku. Právě koloniální pohled na vztahy Ukrajiny a Ruska se dnes zdá být nejaktuálnější a nejrelevantnější, jelikož navrhuje možné odpovědi na řadu otázek, které mohou vysvětlit podstatu a prameny stále trvající války v Evropě. Ukrajina dnes vystupuje ze stínu impéria nejenom na bojišti, ale také v rovině kultury, dějin, politiky a historiografie. Koloniální studie poskytují možnost zanalyzovat řadu zásadních otázek ohledně ukrajinské minulosti i budoucnosti: jaké byly koloniální strategie v průběhu minulých staletí vůči ukrajinské kultuře, jak byly vnímány na samotné Ukrajině a jaké jsou možné cesty k překonání koloniálního dědictví. Ukrajina se dnes opět nachází na křižovatce dějin, mezi koloniální minulostí a evropskou budoucností. Koloniální dědictví Ruského a sovětského impéria je ale na Ukrajině stále viditelné v různých sociokulturních rovinách.

 

 

Podrobnosti události

Začátek události
24. 11. 2022 12:00 - 19:00
Místo konání
hlavní budova FF UK, místnost 313
Organizátor
Ústav východoevropských studií
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program
Program