The Italian Communist Party and Late Stalinism, 1944–1956

Historik Mark Gilbert je profesorem na Johns Hopkins School of Advanced International Studies v Bologni. V nakladatelství Penguin vychází jeho nová kniha Italy Reborn: From Fascism to Democracy. Jde o obraz poválečného budování demokracie v Itálii a úlohy politických stran, včetně Italské komunistické strany.

Přednáška se zaměří na téma ideových a mocenských poměrů v Italské komunistické straně ve 40. a 50. letech 20. století. Představí mimo jiné i dokumenty, jež dokládají dosud neznámé kontakty mezi vysokými funkcionáři Itálie a středoevropskými komunistickými stranami. Tyto nové výklady problematizují obvyklý obraz éry pozdního stalinismu.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 11. 2023 17:30 - 19:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, P301)
Organizátor
Ústav politologie FF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Německý historický ústav ve Varšavě
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát