Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace

Migrace je nejen aktuálně hodně diskutovaným společenským problémem, nýbrž i jevem, který prostupuje takřka všemi podstatnými oblastmi lidské kultury – od nejranějších dějin až do současnosti. Jako takový fenomén tvoří rovněž výzvu teoretickým konceptům a bádání v humanitních vědách.

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace jsme pojali jako mnohaoborovou vědeckou akci, která v průběhu několika dnů nabídne přednášky a semináře zaměřené na reflexi a zkoumání setkávání kultur, vztahu „cizinectví“ a „našinectví“ či historických i sociálních příčin a následků migrace. Pestrý program otevře všem zájemcům možnost nahlédnout na tyto fenomény z perspektivy historických věd, filozofie, politologie, religionistiky a filologických oborů. Odbornou část festivalu doplní program kulturní: filmová promítání a literární čtení.

Akce se uskuteční na půdě Filozofické fakulty UK. Na její organizaci se podílí Spolek studentů historie FF UK, Filosofický spolek Praxis, Politologické sdružení POLIS a Pražský religionistický spolek.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 2. 2016 16:00
Konec události
25. 2. 2016 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK: m. č. 200 a 301)
Webové stránky
http://ffabula.cz/migrace
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK, Filosofický spolek Praxis, Politologické sdružení POLIS, Pražský religionistický spolek
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát