Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě

V sociálně a kulturně orientovaných vědách se v současné době v centru pozornosti nachází postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrovni jedinců a skupin, biologické a sociální předpoklady různého chování v mezilidských interakcích či možnosti a meze institucionálního řízení těchto procesů, včetně citlivosti k historickým kontextům a paralelám.

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti se zaměří na komplexní uchopení různorodých aspektů této proměnlivosti, a to v multidisciplinární perspektivě. Klíčovým konceptem přitom bude prostor verbální i neverbální mezilidské interakce coby platforma pro soustavné studium měnících se sociálních a diskurzivních podmínek, komunikační diverzity a variability, úspěšných i neúspěšných adaptačních strategií a samé podstaty lidského chování v jeho socio-kognitivních, antropologických a historických souvislostech. Vzhledem k nutně mezioborovému charakteru ústředních otázek jsou vítány příspěvky z lingvistiky, různých sociálních věd i historie.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 4. 2017 0:00
Konec události
12. 4. 2017 0:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (m. č. 300 a 104, FF UK)
Webové stránky
http://interakce.ff.cuni.cz
Organizátor
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Typ události
Konference a přednášky