Informační schůzka pro zájemce o NMgr. studium oboru Informační studia a knihovnictví

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK zve všechny zájemce o navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví k účasti na informační schůzce, která se uskuteční 23. února 2017 od 10:30 v areálu Univerzity Karlovy (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, místnost č. 2014).

Pro ty zájemce, pro které by bylo komplikované se osobně dostavit do Jinonic, nabízíme možnost konzultace s vyučujícími formou webináře 1. března 2017 od 12:00–13:00 na adrese https://el.lf1.cuni.cz/insk/.

Na informační schůzce se dozvíte:

– o široké nabídce předmětů, ze kterých si můžete v rámci magisterského studia vybírat ty, které nejlépe odpovídají Vašim představám o budoucím pracovním uplatnění

– o tom, co si načíst a nastudovat, aby se zvýšila Vaše šance na úspěšné složení přijímací zkoušky

– o nadstandardních možnostech našich studentů rozšiřovat své znalosti i zkušenosti v rámci studia v zahraničí (Finsko, Švédsko, Španělsko, Německo, Itálie a další země)

– o exkluzivní možnosti absolvovat roční pracovní stáž v prestižní instituci Univerzitní knihovny ve Florencii

– o možnosti přihlásit se do magisterského studia na našem ústavu i pokud jste absolventem jiného než našeho bakalářského studia, protože navazující magisterské studium u nás je otevřeno i zájemcům z jiných oborů! Mezioborovost je v naší specializaci naopak velkou výhodou ještě zvyšující hodnotu našich již tak žádaných absolventů na pracovním trhu. Pro zájemce z jiných oborů nabízíme možnost individuálních konzultací, které jim umožní snadněji vplout do nové teoretické a znalostní disciplíny.

Zároveň budete mít možnost setkat se některými z Vašich budoucích pedagogů a zeptat se na vše, co Vám ohledně magisterského studia na našem ústavu není jasné. Schůzka je určena pro všechny zájemce bez ohledu na to, zda studujete Bc. studium u nás nebo na jiné VŠ.

Těšíme se na Vaši účast!

Podrobnosti události

Začátek události
23. 2. 2017 10:30 - 11:30
Místo konání
U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice (místnost č. 2014)
Webové stránky
http://uisk.ff.cuni.cz/cs/2017/02/06/pozvanka-na-informacni-schuzku-pro-zajemce-o-magisterske-studium/
Organizátor
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Typ události
Kurzy