Im HERRN Selig entschlaffen: Obraz smrti v německých pohřebních kázáních české provenience raného novověku

Všudypřítomné vnímání smrti a lidské duše v období raného novověku 16. a 17. století bylo silně ovlivněno mj. konkrétní konfesí, ke které se jednotlivec hlásil. Vhled do vnímání pomíjivosti lidského života nábožensky silně pluralitních Čech té doby nám nabízejí tištěná funerální kázání.

Jak tedy naši předkové vnímali smrt? Jak se na ni připravovali? A jaké jsou v tomto ohledu rozdíly mezi katolickým a protestantským pojetím konce lidského života?

Veřejná přednáška pořádaná v rámci přednáškového cyklu Diachronní sekce Ústavu germánských studií FF UK. Vstup volný. Přednášející: Mgr. Václav Kříž

Podrobnosti události

Začátek události
24. 11. 2022 17:30 - 19:00
Místo konání
hl. budova FF UK, P323 (Knihovna ÚGS FF UK)
Webové stránky
https://ds.ff.cuni.cz/
Organizátor
Diachronní sekce ÚGS FF UK
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program