Historické dílny: Stopy paměti ve městě

Historické dílny

Historické dílny jsou místem pro setkání studentů historie, dějepisu a příbuzných oborů, praktikujících učitelů a dalších odborníků. Dílny si kladou za cíl vytvořit živnou půdu pro zapojení aktuálních historických témat do školní výuky. Dílny připravují studenti a absolventi historie na FF UK, témata vycházejí z oblastí jejich odborného zájmu. Rádi bychom do dílen pozvali pedagogy i všechny ostatní zájemce ke společnému dialogu nad konkrétními otázkami vyučování o minulosti.

Stopy paměti ve městě

Procházka městem nemusí být jen o prohlídce historických památek. Moderní technologie v poslední době rozšířily možnosti interakce s konkrétním místem. Do veřejného prostoru navíc vstupují iniciativy a organizace, které upozorňují na zatím přehlížené příběhy či neznámé prostory a nabízejí alternativní způsoby procházení. Hledáme zaniklá místa a stopy zmizelých osudů, na mapě vyznačujeme místa paměti, přímo do ulic vkládáme linie příběhů sdílení a rozdělení městského prostoru. Jakým způsobem lze tohoto pohybu využít ve školním a neformálním vzdělávání? Na to se pokusíme odpovědět během historické dílny v centru Prahy, jejímž hlavním tématem budou kromě procházení městem též nová média, jimi rozšířená realita a možné didaktické využití tohoto způsobu čtení minulosti ve veřejném prostoru. Tematicky se zaměříme na stopy moderních dějin v prostoru Prahy.

Kontakt a bližší informace: Čeněk Pýcha; cenek.pycha@gmail.com

Registrace na workshop

Podrobnosti události

Začátek události
21. 5. 2015 16:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (sraz před budovou FF UK)
Webové stránky
www.schoolxmemory.eu
Organizátor
Historické dílny vznikají ve spolupráci mezi Ústavem českých dějin FF UK a Ústavem pro studium totalitních režimů. Jejich garantem je Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát